ಪೇಜ್ ಮೇಕರ್, ಕೋರಲ್ ಡ್ರಾ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಂಡೋಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳಿಗೆ ಗ್ನು/ ಲಿನಕ್ಸ್ ಪರ್ಯಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?

  • ಉಬುಂಟು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸೆಂಟರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
  • https://www.osalt.com ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಂಡೋಸ್ ಪರ್ಯಾಯ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by HostRobust | © 2006 - 2014 Linuxaayana
Share This