ಲಿನಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಫೀಸಿಗೆ ಇರುವ ಬದಲಿ ತಂತ್ರಾಂಶ ಯಾವುದು?

ಓಪನ್ ಅಫೀಸ್ / ಲಿಬ್ರೆ ಅಫೀಸ್

(Open Office / Libre Office )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by HostRobust | © 2006 - 2014 Linuxaayana
Share This