ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ ಎಸ್೨ ನ ಜಾಹಿರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಬುಂಟು ಲೋಗೋ ನೋಡಿದಿರಾ?

ಈ ಲೋಗೋ ಈ ಜಾಹಿರಾತಿನಲ್ಲಿರಲು ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಿರಾ?

httpv://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IaXNpiGv2QY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by HostRobust | © 2006 - 2014 Linuxaayana
Share This