ಉಬುಂಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಪರದೆಯ ಪೋಕಸ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?

ಉಬುಂಟು ಯುನಿಟಿ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಪೋಕಸ್ ಬಹಳ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮೆಸೆಂಜರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಲಾಂಚರ್‌ನ ಮಡಿಲಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಲಾಂಚರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಹುಡುಕುವ ಕೆಲಸ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಈ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿ ಪಡಿಸಬಹುದು.

೧) ಕಾಂಪಿಜ್ (compiz) ಸೆಟಿಂಗ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಳಸಿ

ಅ) ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು compizconfig-settings-manager ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ:

 sudo apt-get install compizconfig-settings-manager

ಆ) ನಂತರ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ (Alt + F2 ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ccsm ಟೈಪಿಸಿ Enter ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ )

ccsm_focus

ಇ) ಈಗ  “General Options” > “Focus & Raise Behaviour” ಗೆ ಹೋಗಿ “Focus Prevention Level” ಅನ್ನು “Off” ಎಂದು ಬದಲಿಸಿ.

ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಫೋಕಸ್ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.

೨) ನೇರವಾಗಿ ಕನ್ಸೋಲ್ ಮೂಲಕ ಸರಿಪಡಿಸಿ

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಒಂದು ಸಾಲನ್ನು ಕನ್ಸೋಲ್ ಮೂಲಕ ಟೈಪಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಫೋಕಸ್ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

gconftool-2  --type=Integer --set /apps/compiz-1/general/screen0/options/focus_prevention_level 0  

೩) ಉಬುಂಟು ೧೩.೦೪ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯುನಿಟಿ ಟ್ವೀಕ್ ಟೂಲ್ ಬಳಸಿ

ಉಬುಂಟು ೧೩.೦೪ ನಲ್ಲಿ unity-tweak-tool ಎಂಬ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಯುನಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಮೊದಲು unity-tweak-tool ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಯುನಿಟಿ ಟ್ವೀಕ್ ಟೂಲ್ ನ ವಿಂಡೋಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿಭಾಗದ ಆಡಿಷನಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

unity-tweak-tool

ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ Auto Raise ಮತ್ತು Focus Mode ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಈ ತೊಂದರೆ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು.

focus-tweak

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by HostRobust | © 2006 - 2014 Linuxaayana
Share This