ಉಬುಂಟುವಿನ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉಬುಂಟುವಿನ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಳಸಿ ಮತ್ತೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿ.

$ dconf reset -f /com/canonical/indicator/datetime/

 

ಇದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೆಂದಾದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ನೋಡಬಹುದು.

$ aptitude reinstall indicator-datetime
$ sudo apt-get remove –purge indicator-datetime and install it again
$ sudo dpkg-reconfigure –frontend noninteractive tzdata
$ sudo killall unity-panel-service

One Response to “ಉಬುಂಟುವಿನ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?”

  1. ಮಹೇಶ್ ಎಂ says:

    ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಂತೆ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದೇ ಕಡಿಮೆ. ತಾವು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಲಿನಕ್ಸ್/ಉಬುಂಟು ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಲೇಖನಗಳು ಅತ್ಯತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು ಶ್ಲಾಘನಾರ್ಹವಾಗಿವೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by HostRobust | © 2006 - 2014 Linuxaayana
Share This