ಓಪನ್ ಅಫೀಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಏಕೆ?

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರೇಕಲ್ ಕಂಪೆನಿ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡ ನಂತರ, ಉಬುಂಟು ಮುಂತಾದ ಗ್ನು/ಲಿನಕ್ಸ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಫೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದಾಗಿಯೂ ಹಾಗೂ ಓಪನ್ ಅಫೀಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ ಮುಖ್ಯ ಡೆವೆಲಪರ್‌ಗಳು ಓಪನ್ ಅಫೀಸ್ ನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ದೈತ್ಯ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಹಣದ ಅಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೊರ ಬಂದು ಫೋರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ‘ಲಿಬ್ರೆ ಅಫೀಸ್ ‘ ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರಿಸಿದ ಆಶಾವಾದ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಲಿಬ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದ್ದು,...

ಲಿನಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಫೀಸಿಗೆ ಇರುವ ಬದಲಿ ತಂತ್ರಾಂಶ ಯಾವುದು?

ಓಪನ್ ಅಫೀಸ್ / ಲಿಬ್ರೆ ಅಫೀಸ್ (Open Office / Libre Office )

Powered by HostRobust | © 2006 - 2014 Linuxaayana