ಗಣಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ (ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್)

red-hat-certified-engineerನೇರ ಕಲಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅಥವ ಟೆಕ್ನಿಶಿಯನ್ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಲಿನಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೆ RHCE ನಂತಹ (Red Hat Certified Engineers) ಕೋರ್ಸುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಲಿನಕ್ಸ್ ಬಳಕೆಯ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಲಿನಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಶಿಯನ್ ‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರು, ftp, http, dns ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸೇವೆಗಳು, ಕ್ರಾನ್ ‌ ಜಾಬ್ಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ ‌ಅಪ್ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿರಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಹುದ್ದೆಯು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು (ಸಿಸ್ಟಮ್) ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಗಣಕಗಳನ್ನು (ಸರ್ವರ್) ಹೇಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುವುದು, ಫೈರ್ವಾಲ್ ‌ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ತಂತ್ರಾಂಶ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗೆ ಮುಂತಾದ ಕೆಲಸಗಳ ಕುರಿತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಿನಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ‌ಗಳು Red hat Enterprise Linux, Debian ಮುಂತಾದ ಪೂರೈಕೆಗಣಕಕ್ಕೆಂದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ವಿತರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ (ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಶನ್ಸ್) ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತಾದ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಲಿನಕ್ಸ್ ವಿತರಣೆಯ ಕಲಿಕೆಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಒಳಿತು.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು – ಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಸುತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೆಡ್‌ಹ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು. ಸಂಚಯದ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರೂ ಹೌದು. ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್ , ಜಿನೋಮ್, ಓಪನ್ ಅಫೀಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಕನ್ನಡೀಕರಣ ಇವರ ಮುಖ್ಯ ಕೊಡುಗೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by HostRobust | © 2006 - 2014 Linuxaayana
Share This