ಯುನಿಟಿ-೨ಡಿ

ಉಬುಂಟು ೧೧.೦೪ (ನ್ಯಾಟಿ ನಾರ್ವಾಲ್) ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಯುನಿಟಿ(Unity) ಡೆಸ್ಟಾಪ್ ಇಷ್ಟವಾದರೂ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಬೆಂಬಲ. nVidia ದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳು ಹಳೆಯ ಡ್ರೈವರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಪ್ಪು ಪರದೆಯಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೆದರಿಸುವುದುಂಟು. ಹೀಗಿದ್ದೂ ಯುನಿಟಿಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಚ್ಚಿಸುವವರು ಯುನಿಟಿಯ ೨ಡಿ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೋಡಬಹುದು.

ಯುನಿಟಿ ೨ಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸೋಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿದರಾಯ್ತು.

sudo apt-get install unity-2d

ಇದಾದ ನಂತರ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುನಿಟಿ ೨ಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರಾಯ್ತು.

ಈಗ ಯುನಿಟಿ -೨ಡಿ ನಲಿ ಜಾಲಾಡಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by HostRobust | © 2006 - 2014 Linuxaayana
Share This